CPU : E5 2660 V2 *2 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.3b5e4bb1tV48hW&id=552077775667&ns=1&abbucket=13#detail)

COOLER : N/A(아마 STS200C 가 될듯?) *2

M/B : C602 칩셋 듀얼 소켓 메인보드 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.64.799a45c6l5lL8m&id=545685081222&ns=1&abbucket=13#detail)

RAM : DDR3 8GB ECC/REG *8 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.1b2355c8apDUnG&id=527736581127&ns=1&abbucket=13#detail)

VGA : SAPPHIRE 라데온 R7 360 NITRO OC D5 2GB (http://prod.danawa.com/info/?pcode=3447831)

PSU : Antec NeoECO NE650C 80PLUS BRONZE (http://prod.danawa.com/info/?pcode=5168945)

SSD : 인텔 540s (240GB) (http://prod.danawa.com/info/?pcode=3968587)

CASE : N/A

 

 

가격은 대충

 

CPU : 150,000 *2

COOLER : N/A(30,000≤) *2

M/B : 129,000

RAM : 27,000 *8

VGA : 재사용

PSU : 재사용

SSD : 재사용

CASE : N/A

= 555,000≤

 

 

 

 

 

뭔가 엄청 이상한 조합인데

짜피 필요한건 멀티코어에 유리한 CPU + 많은 램

 

사실 이런 기괴한 견적은 다

 

 

 

시티즈 스카이라인 이놈이 램을 많이 먹기 때문에 생기는 일

 

근데 좀 말도 안되는 점이

저 돈으로는 DDR3 시스템 하나를 베어본정도로 맞추지만

DDR4 로 넘어가면 64기가 램도 못사는게 크나 큰 함정

작성자 : amdcpu